12th Generation Shihan Licence 09/2014

kimono 1In a traditional ceremony Sensei Medhat Darwish was awarded 12th generation Shihan holder of teaching  Mokuroku of Hosokawa- ke Dento Heiho Niten Ichi Ryu  ,IMG_7711h2h3 and a Budo name( Koshin )from Ozeki sensei 11th generation.present at the ceremony 10 Generation keisho-Sha Hiejima Masanobu Sensei and Maeda  Sensei head master of Daitoryu wakijuku

https://www.facebook.com/277264115812649/posts/299095106962883?sfns=xmo