Archives de la catégorie: Articles-fr

Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu

Koryukan training Program  Hosokawake Dento Heiho Niten Ichi Ryu   Chosoku-ho (breathing techniques)   1-    Ten-i jikido 2-    Kissaki gaeshi 3-    Inyo kosa 4-    Ryusui Goho no kamae 1-    Chudan 2-    Jodan 3-    Gedan 4-    Hidari wakigamae 5-    Migi wakigamae     Kihon waza (basic iai techniques) 1-    Renzoku shomngiri 2-    Renzoku kesagiri 3-    Sayokesagiri 4-    Ukenagashi…
Lire la suite

Japon 09/2013

Hosokawa ke Dento Heiho Niten Ichi Ryu , Hiejima Masanobu Sensei 10 keisho-sha et Sensei Medhat Darwish a Musashizuka Budojo Aout 2013.
Lire la suite